Search site


 

GWOBRAU'R SELAR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor rŵan! 
Cliciwch y ddolen yma i fwrw eich pleidlais trwy ein app pleidleisio Facebook.
Os nad ydych ar Facebook, mae'r rhestrau hir a manylion sut i bleidleisio fan yma.   
Bydd yr enillwyr yn cael eu datgelu yng Ngwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar 21 Chwefror 2015 - tocynnau ar werth nawr.
 

Rhifyn mis Tachwedd 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Sengl Y Trŵbz allan rŵan

10/12/2014 09:14
Mae sengl ddiweddaraf Clwb Senglau'r Selar - 'Tyrd yn Ôl' gan Y Trŵbz - allan i'w lawr lwytho rŵan.  Sengl y grŵp cyffrous o Uwch Aled ydy ail sengl ein clwb arbennig fydd yn rhyddhau sengl...

Rhyddhau EP cyntaf Carcharorion

08/12/2014 14:06
Mae EP cyntaf y ddeuawd electroneg difyr, Carcharorion, allan ar label Peski heddiw (8/12/14). Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Carcharorion wedi creu cryn argraff gyda'u sampyls a synau electro rhyfedd...

Trŵbz yn ymaelodi â Chlwb Senglau'r Selar

03/12/2014 22:20
Mae’r Selar yn falch iawn i gyhoeddi mai Y Trŵbz fydd aelod nesaf Clwb Senglau’r Selar. Bydd y grŵp ifanc o Uwch Aled yn rhyddhau’r sengl ‘Tyrd yn Ôl’ i’w lawr lwytho’n ddigidol ar ddydd Llun 8...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>