Search site


 

 

Digwyddiad Facebook

Prynu tocynnau

 

 

 


 

Rhifyn mis Awst 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

http://issuu.com/y_selar/docs/selar_haf_lowres

 

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Gig O'r Selar nos Wener

23/09/2014 20:18
Candelas, Castro ac Y Gwyryf i chwarae yn y cyntaf o gyfres o gigs yn Aberystwyth Mae cyfres gigs O'r Selar yn Aberystwyth yn dechrau ym Mar Canolfan y Celfyddydau nos Wener yma, 26...

Dim Sŵn ym mis Hydref

03/09/2014 21:52
Mae trefnwyr Gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi mai gŵyl undydd yn unig fydd yn cael ei chynnal ar 18 Hydref eleni, yn hytrach na gŵyl dros bedwar diwrnod yn ôl yr arfer.  Bydd yr ŵyl, sy'n...

Lansio gigs rheolaidd Y Selar yn Aberystwyth

28/08/2014 21:50
Ddiwedd Medi bydd Y Selar, yn lansio cyfres o gigs newydd fydd yn dod a’r artistiaid Cymraeg cyfoes gorau i Aberystwyth Yn dilyn llwyddiant noson wobrau’r cylchgrawn a werthodd allan ymlaen llaw yn y...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>