Search site


 

 


 

Rhifyn mis Awst 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

http://issuu.com/y_selar/docs/selar_haf_lowres

 

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Lein-yp llawn gigs Steddfod CyI

01/07/2014 21:27
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhyddhau lein-yp llawn eu gigs yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni.  Bydd y Gymdeithas yn defnyddio 3 lleoliad yn nhref Llanelli ar...

Ail sengl Fleur-de-Lys

11/06/2014 21:33
Os ydach chi wedi darllen rhifyn diweddaraf Y Selar byddwch yn ymwybodol fod Fleur-de-Lys wedi recordio dwy sengl yn ddiweddar.  Rhyddhawyd y gyntaf, 'Difaru Dim Byd', gwpl o fisoedd yn ôl...

Ffrwti a Iolo Y Ffug

04/06/2014 12:53
Mae cyfweliad diddorol iawn Owain Nico Dafydd gyda ffryntman Y Ffug, Iolo Selyf James, wedi'i gyhoeddi ar wasanaeth Ffrwti bnawn ddoe.  Yn sicr mae'n werth i unrhyw un sy'n ffan o'r grŵp roc o...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>