Search site


 

 

 

Rhifyn mis Tachwedd 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

 

GIGS SELAR 10

Mae gigs Selar 10 yn parhau, gyda gig Bangor nos Wener 7 Tachwedd, a gig Caerdydd nos Sadwrn 8 Tachwedd
 

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Danteithion Calan Gaeaf Selar 10

16/10/2014 23:04
Nid yn unif bydd Y Selar yn dathlu degawd o gyhoeddi yn gig Selar 10 Aberystwyth yn y Neuadd Fawr ar 31 Hydref, ond byddwn ni hefyd yn dathlu’r hen flwyddyn newydd Geltaidd mewn steil. I nodi’r...

Cau pôl piniwn 10 Albwm Selar 10

14/10/2014 18:10
Mae pleidlais 10 Albwm Selar 10 bellach wedi cau - diolch yn fawr iawn i bawb a bleidleisiodd dros eu hoff 3 albwm o'r rhestr hir roeddem ni wedi llunio.  Roedd llunio rhestr hir o 25 o albyms...

Dyddiad rhyddhau albwm Gwenno

08/10/2014 21:27
Newyddion hynod o gyffrous wedi cyrraedd tyrau Selar dros nos, sef mai 27 Hydref ydy dyddiad rhyddhau albwm hirddisgwyliedig Gwenno. Y Dydd Olaf ydy enw'r albwm sy'n cael ei ddisgrifio fel albwm...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>