Search site


 

 

 

Rhifyn mis Tachwedd 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

 

GWOBRAU'R SELAR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor rŵan! 
Cliciwch y ddolen yma i fwrw eich pleidlais trwy ein app pleidleisio Facebook.
Os nad ydych ar Facebook, mae'r rhestrau hir a manylion sut i bleidleisio fan yma.   
Bydd yr enillwyr yn cael eu datgelu yng Ngwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar 21 Chwefror 2015 - tocynnau ar werth nawr.
 

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Rhyddhau ail albwm Bromas

01/12/2014 17:03
Mae'r grŵp o Sir Gaerfyrddin, Bromas, wedi cyhoeddi y byddan nhw'n rhyddhau eu hail albwm, Codi'r Fore, ddydd Llun nesaf, 8 Rhagfyr.  Bromas oedd enillwyr teitl  'Grŵp neu Artist Newydd...

Joanna Gruesome yn ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig

01/12/2014 12:25
Y grŵp ifanc cyffrous o Gaerdydd, Joanna Gruesome, gipiodd deitl 'Gwobr Gerddoriaeth Gymreig' eleni mewn seremoni yng Nghaerdydd nos Wener. Eu record hir cyntaf nhw, Weird Sister', ddaeth i'r brig...

Sbrigyn-Ymborth i ryddhau Sengl Y Bandana

18/11/2014 22:08
Mae label Sbrigyn-Ymborth wedi cyhoeddi y byddan nhw'n rhyddhau sengl newydd Y Bandan ddiwedd mis Tachwedd.  Bydd y sengl dau drac allan ar 29 Tachwedd, ac ar gael i'w lawr lwytho'n...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>