Search site


 

GWOBRAU'R SELAR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor rŵan! 
Cliciwch y ddolen yma i fwrw eich pleidlais trwy ein app pleidleisio Facebook.
Os nad ydych ar Facebook, mae'r rhestrau hir a manylion sut i bleidleisio fan yma.   
Bydd yr enillwyr yn cael eu datgelu yng Ngwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar 21 Chwefror 2015 - tocynnau ar werth nawr.
 

Rhifyn mis Tachwedd 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Lansiad albwm Candelas nos Fercher

15/12/2014 22:03
Wrth i ni lansio pleidlais Gwobrau'r Selar eleni, mae enillwyr categoriau 'Band Gorau', 'Cân Orau' a 'Record Hir Orau' y gwobrau diwethaf yn paratoi i ryddhau eu hail albwm nos Fercher...

Agor pleidlais Gwobrau'r Selar

15/12/2014 14:34
Mae blwch pleidleisio Gwobrau'r Selar bellach ar agor! Yn dilyn proses o wahodd enwebiadau ar gyfer yr amryw gategoriau ganddoch chi, ein darllenwyr annwyl, mae Panel Gwobrau'r Selar wedi dewis eu...

Cerddoriaeth i Hybu'r Chwyldro?

11/12/2014 21:02
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal digwyddiad difyr iawn ym mis Ionawr dan y teitl 'Hybu'r Chwyldro Trwy'r Sin Roc Gymraeg'. Bydd y drafodaeth, sy'n cynnwys cyfraniadau gan Griff Lynch, Toni...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>