Search site


 

 

 

Rhifyn mis Tachwedd 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

 

GIGS SELAR ABERYSTWYTH

Mae'r nesaf o gyfres gigs Y Selar yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Iau 27 Tachwedd. 
Yn perfformio yn hwn mae'r anhygoel Carw, Roughion a Dio's Basement. Mwy o fanylion yma
 

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Rhyddhau cynnyrch Estrons a'r Eira

03/11/2014 13:21
Mae'n ddiwrnod mawr o ran rhyddhau cynnyrch newydd heddiw gyda dau o fandiau taith Selar 10 yn rhyddhau cynnyrch newydd i'r farchnad.  Yn dilyn gig lansio swyddogol yn gig Selar 10 Aberystwyth...

Albwm Gwenno allan heddiw

27/10/2014 22:00
Newyddion da o lawenydd mawr, mae albwm newydd Gwenno - Y Dydd Olaf - wedi'i ryddhau ar label Peski heddiw. Mae'r record yn un wleidyddol sydd wedi'i ysbrydoli gan y nofel ffuglen wyddonol gan Owain...

Rhyddhau sengl gyntaf Estrons yn gig Selar 10

27/10/2014 21:32
Bydd y grŵp cyffrous o Gaerdydd, Estrons, yn rhyddhau eu sengl cyntaf, ‘C-C-CARIAD!’ ar ddydd Llun 3 Tachwedd. Hon fydd y sengl gyntaf i’w rhyddhau fel rhan o gynllun newydd Clwb Senglau’r Selar, ble...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>