Search site


Croeso i wefan Y Selar! 

Llongyfarchiadau i holl enillwyr Gwobrau'r Selar mewn noson fythgofiadwy.

Darllenwch rifyn newydd Y Selar i weld pwy enillodd beth..... 

 

http://issuu.com/y_selar/docs/yselar_chwefror14__1_

 

 

Cyhoeddi manylion Gwobrau'r Selar 

 


 

Ewch i ddigwyddiad Facebook Gwobrau'r Selar am fanylion llawn.

Tocynnau ar gael i'w prynu ar Sadwrn.com ac o'r llefydd canlynol:
Siop Inc, Aberystwyth
Swyddfa UMCA, Aberystwyth
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
Andy's Records, Aberystwyth
Palas Print, Caernarfon
Palas Print, Bangor
 

Amserlen Gwobrau'r Selar 

5:00-8:00 - Stiwdio Canolfan y Celfyddydau
5:20 - Casi Wyn
6:20 - Gildas
7:20 - Kizzy Meriel Crawford
* Gramcon DJ set rhwng artistiaid
 
8:00 - 1:00 - Neuadd Fawr
8:10 - Yr Eira
9:00 - Bromas
9:50 - Sŵnami
11:00 – Candelas
12:15 - Yr Ods
* Cyflwyno Gwobrau a Crash.Disco DJ set rhwng bandiau
 

 

Mae rhifyn Rhagfyr 2013 o'r Selar ar gael i'w ddarllen ar-lein nawr : http://issuu.com/y_selar/docs/yselar_tachwedd2013_ywe

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Lansio gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

04/04/2014 20:09
Os ydach chi'n chwilio am rywbeth i'w wneud nos Wener nesaf yna beth am flas o'r hyn sydd i ddod yn Steddfod Llanelli fis Awst? Mae Cymdeithas yr Iaith yn lansio eu gigs 'Steddfod...

Gwobr i Georgia o'r diwedd

31/03/2014 21:37
Gwell hwyr na hwyrach medden nhw, pwy bynnag ydyn nhw ynde!  Yn sicr roedd yr hen ddywediad hwnnw'n addas nos Wener wrth i Georgia Ruth Williams dderbyn ei gwobr 'Artist Unigol Gorau' cyn ei gig...

Canlyniadau Cwpan Jarman

19/02/2014 21:58
Anghofiwch y gwobrau cerddorol, gwobr fwyaf penwythnos Gwobrau'r Selar oedd Cwpan Jarman a daeth 8 tîm ynghyd i frwydro am yr anrhydedd.  Y Selar oedd y deiliaid, a'r tîm yn awchu i gadw eu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>