Search site


 

GWOBRAU'R SELAR

Mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor rŵan! 
Cliciwch y ddolen yma i fwrw eich pleidlais trwy ein app pleidleisio Facebook.
Os nad ydych ar Facebook, mae'r rhestrau hir a manylion sut i bleidleisio fan yma.   
Bydd yr enillwyr yn cael eu datgelu yng Ngwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar 21 Chwefror 2015 - tocynnau ar werth nawr.
 

Rhifyn mis Tachwedd 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Cyhoeddi lein-yp Gwobrau'r Selar

21/01/2015 20:56
Mae'r Selar yn falch iawn i gyhoeddi lein-yp y digwyddiad mawreddog fydd yn cael ei gynnal yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 21 Chwefror.  Bydd cerddoriaeth fyw trwy'r dydd eleni o...

Cyfle olaf i fwrw pleidlais Gwobrau'r Selar

15/01/2015 21:45
Fe fydd pleidlais gyhoeddus Gwobrau'r Selar yn cau nos fory (Gwener 16 Ionawr) am 23:00.  Mae gan bawb sydd heb fwrw pleidlais yn barod ychydig dros 24 awr i wneud hynny felly. Gallwch fwrw...

Blogiau a gigs Nadoligaidd

23/12/2014 20:19
Mae Uwch Olygydd Y Selar, Owain Schiavone (@owainsgiv) wedi bod yn brysur yn ysgrifennu blogiau cerddoriaeth Nadoligaidd eu naws i Golwg360 yr wythnos hon.  Y cyntaf o'r rhain ydy ei '10 uchaf...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>