Search site


 

 

 

Rhifyn mis Tachwedd 2014 allan nawr - copiau o'r lleoliadau arferol neu cliciwch 

ar y llun uchod neu'r link isod i ddarllen y rhifyn ar y we

 

GIGS SELAR ABERYSTWYTH

Mae'r nesaf o gyfres gigs Y Selar yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Iau 27 Tachwedd. 
Yn perfformio yn hwn mae'r anhygoel Carw, Roughion a Dio's Basement. Mwy o fanylion yma
 

 

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Y Fuwch Goch (Caerdydd), Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)


Os ydych chi mewn band, yn trefnu gigs neu'n ymwneud a cherddoriaeth Gymraeg mewn unrhyw fodd, mae 'Y Selar' yn eich gwahodd i anfon eich newyddion at y cylchgrawn drwy e-bostio yselar@live.co.uk

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

NEWYDDION

Sbrigyn-Ymborth i ryddhau Sengl Y Bandana

18/11/2014 22:08
Mae label Sbrigyn-Ymborth wedi cyhoeddi y byddan nhw'n rhyddhau sengl newydd Y Bandan ddiwedd mis Tachwedd.  Bydd y sengl dau drac allan ar 29 Tachwedd, ac ar gael i'w lawr lwytho'n...

Cyhoeddi ôl-rifynnau Y Selar

13/11/2014 21:17
Fel rhan o ddathliadau Selar 10, rydym wedi dechrau ar y broses o gyhoeddi ôl-rifynnau cynharaf y cylchgrawn ar-lein.  Mae bellach modd i chi ddarllen y rhifyn cyntaf erioed, o Dachwedd 2004,...

Categori newydd Gwobrau'r Selar?

12/11/2014 13:37
Wrth i'r cylchgrawn lansio manylion ein gwobrau blynyddol, mae Y Selar yn gofyn i ddarllenwyr awgrymu unrhyw gategoriau newydd ddylid eu gwobrwyo eleni.  Llynedd, cyflwynodd Y Selar gategori...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>